Privacy policy

FCm Travel Solutions hecht grote waarde aan naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en respecteert de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Voor het maken van een boeking en het aanvragen van een nieuwsbrief vragen we je een aantal gegevens in te voeren. Deze gegevens zullen worden verwerkt teneinde de boeking uit te kunnen voeren. Daarnaast zul je in de toekomst door ons op de hoogte worden gehouden van ons reisprogramma (middels de nieuwsbrief) en eventuele mailings over nieuwe reizen en/of aanbiedingen. Zie hieronder onze privacy policy.

FCm Privacy Policy 2013
 
PRIVACYREGLEMENT
In het privacyreglement van FCm Travel Solutions B.V. (hierna: “FCm Travel Solutions”) wordt
beschreven welke gegevens we verzamelen, hoe we deze verzamelen en wat we er
mee doen.
 
INFORMATIE OVER U
 
Uw gegevens
Dit zijn de gegevens die u aan ons doorgeeft of die aan ons worden doorgegeven,
zoals uw naam, contactgegevens, reisvoorkeuren en speciale behoeften/
beperkingen/ dieetwensen, inclusief de gegevens van de andere personen die staan
vermeld in uw reservering (“uw gegevens”). Wij verzamelen uw gegevens op het
moment dat u informatie bij ons opvraagt, contact met ons opneemt (of wij met u)
of een reservering plaatst. U dient ervoor te zorgen dat de andere leden van uw
groep op de hoogte zijn van de inhoud van ons privacyreglement en ermee
instemmen dat u namens hen optreedt in uw communicatie met ons.
Wij werken uw gegevens bij telkens wanneer dit mogelijk is, zodat deze juist,
nauwkeurig en volledig zijn.
 
Wat we met uw gegevens doen
(1) Om u onze diensten, waaronder uw vlucht, vakantie of verzekering, te kunnen
verlenen, kan het zijn dat wij uw gegevens buiten Nederland of de Europese
Economische Ruimte (hierna: “EER”) bekendmaken en verwerken. Wilt u naar het
buitenland kunnen reizen, dan kan het verplicht zijn gesteld (door
overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw gegevens verstrekt en
verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-,
antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke
gegevens verstrekt moeten worden, kan verschillen al naar gelang uw bestemming
en u wordt aangeraden na te gaan welke gegevens moeten worden verstrekt voor
uw bestemming. Zelfs als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij
besluiten om overheidsinstanties behulpzaam te zijn, indien de gelegenheid zich
voordoet.
(2) Wij kunnen uw gegevens verzamelen en verwerken voor de doeleinden die staan
vermeld in onze inschrijving bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Verder
kunnen wij uw gegevens voor zakelijke doeleinden verstrekken aan bedrijven die zijn
aangesloten bij FCm Travel Solutions, aan bedrijven die namens ons optreden als
“gegevensverwerker” of aan besturingssystemen of afdelingen van onze service
providers (waarvan sommige zich buiten Nederland of de EER bevinden). Tot deze
zakelijke doeleinden behoren de administratie, verlening van diensten (contact met u
opnemen, indien nodig), klantenservice, kwaliteitsborging, bedrijfsmanagement en -
uitvoering, reorganisatie/herstructurering/verkoop van ons bedrijf (of bedrijven die
zijn aangesloten bij FCm Travel Solutions), risicobeoordeling, veiligheid, fraude- en
misdaadbestrijding of -opsporing, controle, onderzoek en analyse, marketing,
aankoopvoorkeuren en trends onder klanten, geschillenbeslechting, kredietcontrole
en incasso´s.
(3) Informatie (bijvoorbeeld over uw gezondheid of geloofsovertuiging) kan op grond
van de Wet bescherming persoonsgegevens worden aangemerkt als “gevoelige
persoonsgegevens”.
Wij verzamelen deze gegevens om aan uw wensen te kunnen voldoen of in uw
belang te kunnen handelen. We zijn alleen bereid gevoelige persoonsgegevens te
ontvangen als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. Wanneer u bij ons boekt,
stemt u ermee in dat uw verzekeringsmaatschappijen, hun agenten en medisch
personeel relevante informatie en gevoelige persoonsgegevens aan ons verstrekken
wanneer er sprake is van een situatie waarin we namens u of in het belang van
passagiers moeten optreden of wanneer er sprake is van een noodgeval.
Indien u het niet eens bent met wat wij met uw gegevens doen, kunnen wij
geen zaken met u doen en uw reservering niet accepteren.
 
Geadresseerd reclamemateriaal
(1) Wij kunnen u van tijd tot tijd benaderen met informatie over aanbiedingen van
artikelen of diensten, brochures, nieuwe producten, evenementen of wedstrijden van
de reisorganisaties, vervoerders en bedrijven die zijn aangesloten bij FCm Travel Solutions
Wanneer u boekt, gaan wij er op onze websites van uit dat u instemt met het
ontvangen van informatie via e-mail.
(2) U kunt uw voorkeur aangeven als het gaat om het ontvangen van geadresseerd
reclamemateriaal van derden.
(3) Kijk bij punt (2) van “Uw rechten” hieronder, indien u dergelijke informatie niet
wilt ontvangen of uw voorkeur wilt wijzigen.
 
Uw rechten
(1) Na het invullen van ons formulier “Verzoek om Toegang tot Persoonsgegevens”
hebt u recht op inzage in de gegevens die wij van u in ons bezit hebben (tegen
betaling van € 10,00) en op het corrigeren van onjuistheden.
(2) U hebt het recht om ons schriftelijk te laten weten geen geadresseerd
reclamemateriaal van ons te willen ontvangen. Indien deze faciliteiten worden
aangeboden, kunt u uw voorkeur op onze website(s) wijzigen, de toezending van
berichten van e-mail stopzetten en onze voorschriften raadplegen. Wanneer we op
de juiste wijze daarvan door u in kennis zijn gesteld, zullen wij maatregelen nemen
om uw gegevens niet langer op de door u ongewenste wijze te gebruiken.
(3) Op uw verzoek sturen wij u een lijst met onze merken en de bedrijven die bij
FCm Travel Solutions zijn aangesloten.
 
U kunt uw verzoek richten aan: FCm Travel Solutions, Houtmankade 42-B
1013 MX, Amsterdam.
 
Controle in het buitenland
Houdt u er rekening mee dat de controle op de gegevensbescherming buiten de EER
niet aan zulke strenge regels kan zijn onderworpen als in ons land.
 
GEBRUIK VAN TOOLS/"COOKIES" EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
 
Als uw contact of communicatie met ons verloopt via onze website(s), kunnen wij
gebruik maken van “cookies”. Cookies stellen ons in staat uw computer, maar niet u
persoonlijk, te herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden
geweigerd. In dat geval kan het echter zijn dat u niet van alle faciliteiten gebruik
kunt maken of niet kunt boeken via onze website.
Als u reclamemateriaal via e-mail van ons ontvangt, zullen we de informatie die wij u
sturen afstemmen op uw wensen, tenzij u ons laat weten hierop geen prijs te stellen.
Dit houdt in dat wij de informatie waarover wij beschikken en de cookies kunnen
gebruiken om uw persoonlijke zoekgedrag en voorkeuren vast te stellen. Op basis
hiervan kunnen wij u dan op u afgestemde en voor u relevante berichten sturen. U
wordt in ieder bericht in de gelegenheid gesteld om de ontvangst van op u
afgestemde berichten uit te schakelen.
We verzamelen gegevens die betrekking hebben op trends en patronen, en we
maken gebruik van cookies en softwaretools om het gebruik van onze website en
aanverwante informatie te meten. Als u een bestelling plaatst, kunnen wij tevens
cookies gebruiken om de status ervan te kunnen traceren.
Onze website(s) kan (kunnen) links bevatten naar andere websites die niet door ons
beheerd worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de status van
deze websites.
 
CONTROLE
 
Om uw instructies nauwkeurig op te volgen, onze service te verbeteren en de
veiligheid te waarborgen, kunnen we de volgende zaken controleren en/of opnemen:
(1) telefoongesprekken; (2) activiteiten in of rond ons kantoor waarbij camera’s
worden ingezet; en (3) transacties en activiteiten op onze website. Alle opnamen zijn
en blijven eigendom van
ons.
 
VEILIGHEID
 
We hebben alle redelijke maatregelen en geëigende veiligheidsmaatregelen getroffen
om uw gegevens te beschermen.
 
WIJZIGINGEN IN DIT REGLEMENT
 
Wijzigingen in dit reglement worden bekendgemaakt op onze website, in onze
brochure en/of beschikbaar gesteld op verzoek.
 
GOOGLE ANALYTICS PRIVACY STATEMENT
 
"Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die
wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van
"cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IPadres)
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de
website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websiteexploitanten
en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit
en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere
gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door
in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter
op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt
benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het
verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals
hiervoor omschreven."
 
“This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc.
(“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your
computer, to help the website analyze how users use the site. The information
generated by the cookie about your use of the website (including your IP address)
will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google
will use this information for the purpose of evaluating your use of the website,
compiling reports on website activity for website operators and providing other
services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer
this information to third parties where required to do so by law, or where such third
parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP
address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by
selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you
do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this
website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner
and for the purposes set out above.”
 
„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im
Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit
anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern;
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu
dem zuvor benannten Zweck einverstanden.“
 
“Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por
Google, Inc., una compañía de Delawarecuya oficina principal está en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View(California), CA 94043, Estados Unidos
(“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en
su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del
sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso delwebsite
(incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en
los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra
con el propósito de seguir la pista de su uso delwebsite, recopilando informes de la
actividad delwebsite y prestando otros servicios relacionados con la actividad del
website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros
cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún
otro dato delque disponga Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos
o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la
configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo
hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al
utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted
por Google en la forma y para los fines arriba indicados.”